Görevli Zümreler:
Bülent Ecevit Anadolu Lisesi
Kurtuluş Lisesi
Değirmenlik Lisesi