Sorumlu Zümreler:

Haydarpaşa Ticaret Lisesi

Osman Örek meslek Lisesi