Sorumlu Zümreler:

Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi

Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi