• Ders 1: Koordinat düzlemi (Ali Gümüşay)
  • Ders 2: Oran - Orantı (Ali Gümüşay)
  • Ders 3: Yüzde 1 (Ali Gümüşay)
  • Ders 4: Yüzde 2 (Ali Gümüşay)

4. TEMA 

  • Sohbet - Hikaye 
  • Sözcükte Anlam 1
  • Sözcükte Anlam 2

 ( Ayşe Uluöz )


Fen ve Teknoloji 7
  • Ünite 5: İnsan ve Çevre 
  • Ünite 6: Madde ve Isı 
  • Ünite 7: Elektriğin iletilmesi 
  • Ünite 8: Güneş Sistemi ve Ötesi 

Fen ve Teknoloji Grubu Yöneticileri:
Salih Sarpten, Deniz Özalp, Emine Başaranel.

Ders Öğretmenleri:
Berk Akdora
Huriye Ünvan
Hüseyin Direl
Meryem Gündüz
Süreyya Özkan

IT Destek:
ICT Öğretmeni: Tahir Tavukçu.

UNIT 1 WELCOME TO MY WORLD 

 
Grammar- Use of English 
*There is / There are  
Have got / Has got 
* Prepositions of place 

Reading & Vocabulary 
My living room & My house
* Family Members & Cultures around the world 
* My house- Video  
* Cultures around the world  
* Family and Possessions  
* Presentation of 'Have got'- Video  

Listening & Writing 
In the classroom- There is / There are- Listening 
* Family and Possessions- Listening 
* Family- Writing 
* Postcard- Writing 

(Ceyda Barkın, Muhacir Özmen, Fatoş Balıkçı)

UNIT 2 NIGHT AND DAY

Grammar- Use of English 
*Present simple affirmative
*Frequency adverbs
*Also and too

Reading & Vocabulary
* Family members
*Telling the time
*Daily routines and time
*Furniture and other things in the home
*Daily routines and time videos
*Daily routines powerpoint
*Telling the time 'game'
*Daily routines 'game'
*Prepositions of time 'game'

Listening & Writing
*Writing a postcard
*Description of a room
*Telling the time
*Daily routines
*Furniture

(Ceyda Barkın, Muhacir Özmen, Fatoş Balıkçı)

Ünite 4

Kalkınma


Hazırlayan: Cemil Çelik

Ünite 3:  Osmanlı İdaresinde Kıbrıs'ta Toplumsal Hayat


Hazırlayanlar:
Nazife Uçar
Sıdıka Paşa